Lijst JSVU

Lijst JSVU is de naam van de kieslijst die meedoet aan de verkiezingen voor de faculteitsraad van REBO (Recht, Economie, Bestuur & Organisatie) in Utrecht. Zij bestaat uit een vijftal enthousiaste studenten die graag in discussie gaat met het bestuur van de faculteit over het te voeren beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, huisvesting en facilitaire diensten.

Dit collegejaar zijn de volgende kandidaten verkiesbaar voor de faculteitsraad:

  1. Sarah Vlootman
  2. Raoul Jutstra
  3. Pim Molenaar
  4. Eliza Zeka
  5. Duco Verburg

Dit zijn de speerpunten van de Lijst JSVU:

1. Herkansingsbeleid versoepelen

Wanneer aan de aanwezigheidsplicht is voldaan moet iedereen kunnen herkansen, ook als je een voldoende hebt gehaald. Daarnaast moet je de kans hebben om hoger dan een 6.0 te halen bij de herkansing.

2. Online onderwijs gelijktrekken

Er moet een standaard format komen voor online werkgroepen. Daarnaast moeten alle hoorcolleges worden opgenomen, en bij elk vak op hetzelfde moment direct na opname worden vrijgegeven.

3. Uitbreiden studiebegeleiding

Op het studiepunt moet een eerste aanspreekpunt door en voor studenten zijn voor algemene vragen en snelle hulp, bijvoorbeeld door studenten een whatsappnummer te laten beheren. Via dit aanspreekpunt kunnen studenten worden geholpen met kleine vragen of doorverwezen worden naar de persoon die hen verder kan helpen.

4. Bevorderen studieplekken door terughalen kantinefaciliteiten en verlagen prijzen

Studenten moeten weer naar de faculteit worden getrokken: studieplekken moeten worden bevorderd, mede door het terughalen van de kantinefaciliteiten en het verlagen van prijzen van consumpties zoals thee, koffie en dergelijke.

5. Bevorderen studentenwelzijn

Actieve inzet en meer aandacht van de faculteit voor studentenwelzijn en het inhalen van de sociale achterstand die de studenten de afgelopen jaren hebben opgelopen, bijvoorbeeld door het toegankelijker maken van de studentpsychologen en het organiseren van trainingen en een vertrouwenspersoon voor de faculteit.

6. Betere promotie van diensten en zichtbaarheid van dienst

Veel diensten van de universiteit, zoals de studentadviseur en vertrouwenspersoon, zijn niet zichtbaar genoeg. Er moet een duidelijk overzicht komen van de verschillende bestaande punten en deze moet zichtbaar worden gemaakt voor studenten.

 

Op maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 mei 2022 kun je stemmen op de Lijst JSVU via www.uu.nl/stem

Kennedy van der LaanNorton Rose FulbrightGreenberg Traurig HVG Law
Allen & OveryMeijburg & Co EIFFEL NautaDutilhDLA PiperBaker McKenzieVan Doorne
Inloggenclose