Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

 • prof. dr. J.P. Balkenende

  Voormalig Minister-President. Hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Partner bij EY (2011-2016). External Senior Advisor to EY. Lid van de RvC van ING. Lid van the World Leadership Alliance - Club de Madrid, een organisatie van oud-regeringsleiders.
 • prof. mr. drs. M. de Cock Buning

  Vice President Public Policy EMEA bij Netflix. Voorzitter Commissie Auteursrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht. Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Ondervoorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Bestuurslid van het Rathenau Instituut.
 • prof. mr. A.A. Franken

  Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht. Partner bij FZvK Advocaten. Bestuurslid van de Nederlandse Juristen Vereniging.
 • prof. mr. A.M. Hol

  Voormalig hoofd van de Utrecht School of Law en vice-decaan van de Rechtenfaculteit. Hoogleraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht Rechter/raadsheer-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland. Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam en Den Bosch.
 • prof. mr. E.H. Hondius

  Hoogleraar Europees Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut. Hoogleraar Burgerlijk recht aan het Molengraaff Instituut. Vice-voorzitter Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Lid Programmatic Steering Board Hague Institute for the Internationalisation of Law. Hoofdredacteur European review of Private Law.
 • S. Hottenhuis

  CEO and Chair to the Board of Management KPMG N.V.
 • prof. dr. mr. G.G.J. Knoops

  Advocaat bij Knoops’ advocaten. Visiting professor Internationaal Strafrecht aan Shandong University, China. Lead Counsel voor het internationaal Strafhof Den Haag. Vice President van het European Innocence Network.
 • prof.dr. H.R.B.M. Kummeling

  Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht.
 • drs. E.H.T.M. Nijpels

  Voorzitter Klimaatberaad. Voorzitter Borgingscommissie. Energieakkoord en Kroonlid SER. Commissaris Arriva Nederland. Voorzitter Raad van Toezicht AVRO TROS.
 • dr. mr. N.C. Streep

  Adviseur bij NautaDutilh N.V. Woordvoerder van het bestuur van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie. Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. Directeur van de Law Firm School.
 • mr. M.J. Oudeman

  Lid board of directors bij UPM. Lid board of directors van NLMK. Commissaris bij Aalberts Industries N.V.
 • mw. mr. H.A.G. Splinter - van Kan

  Voormalig raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Voormalig plaatsvervangend-rechter in het Benelux Gerechtshof.
 • em. prof. mr. Bernard Wientjes

  President Raad van Commissarissen KPMG. Voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Wisselleerstoelhouder Ondernemen en Leiderschap aan de Universiteit Utrecht.
 • prof. dr. H.H.F. Wijffels

  Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht. Co-Voorzitter van World Connectors.
Privacy CompanyWintertalingDLA PiperNorton Rose FulbrightVan DoorneBaker McKenzieNautaDutihlA&O ShearmanEIFFEL
Comité van Aanbeveling
Inloggenclose