Comité van Aanbeveling

Pels RijckenEvers SoerjatinYoung Talent GroupJPR Advocaten

Comité van Aanbeveling

 • prof. mr. drs. M. de Cock Buning

  Commissaris bij het Commissariaat voor de Media. Voorzitter Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER). Hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht. Voorzitter van de High-Level Group on Fake News and online disinformation.
 • prof. mr. A.F.M. Dorresteijn

  Emeritus hoogleraar Transnationale aspecten van het Ondernemingsrecht aan het Molengraaff Instituut. Adviseur bij AKD.
 • prof. mr. A.A. Franken

  Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht. Partner bij Franken Zuur Van Kampen Croes Advocaten.
 • prof. mr. I. Giesen

  Hoogleraar privaatrecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.
 • prof. mr. E.H. Hondius

  Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht aan het Molengraaff Instituut. Voorzitter Netherlands Comparative Law Association. Hoofdredacteur European review of Private Law.
 • prof. mr. C. Kelk

  Emeritus hoogleraar Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut.
 • prof. dr. mr. G.G.J. Knoops

  Advocaat bij Knoops' Advocaten. Bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht, Universiteit van Amsterdam. Visiting professor Internationaal Strafrecht aan Shandong University, China.
 • prof.dr. H.R.B.M. Kummeling

  Rector Magnificus Universiteit Utrecht
 • mr. J. Mendlik

  President rechtbank Midden-Nederland
 • drs. E.H.T.M. Nijpels

  Voorzitter Klimaatberaad Bestuurslid Dagelijks Bestuur ondernemingsorganisatie VNO-NCW Commissaris Arriva Nederland Voorzitter Raad van Toezicht AVROTROS
 • dr. mr. N.C. Van Oostrom-Streep

  Executive manager Law Firm School Executive manager Law Firm School Adviseur bij NautaDutilh N.V. Plaatsvervangend raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden
 • mr. M.J. Oudeman

  Voormalig voorzitter van College van Bestuur, Universiteit Utrecht. Voormalig lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel.
 • mw. mr. H.A.G. Splinter - van Kan

  Oud-lid bij Hoge Raad der Nederlanden en plaatsvervangend-rechter in het Benelux Gerechtshof.
 • em. prof. mr. Bernard Wientjes

  Pres. Commissaris KPMG Voorzitter van de Taskforce Bouwagenda Voorzitter van de Raad van Advies van de SVB (sociale Verzekerings Bank) Voorzitter van het bestuur van het Rijksmuseumfonds Lid van de Raad van Advies van het Dordrechts museum.
 • dr. H.H.F. Wijffels

  Deeltijd-hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering', Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, Universiteit Utrecht Voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
 • mr. J.H.C. van Zanen

  Burgemeester van Utrecht vanaf 1 januari 2014. Burgemeester van Amstelveen van 1 juli 2005 tot 1 januari 2014. Wethouder Utrecht april 1998 tot 1 april 2005.
DirkzwagerVan DoorneNautaDutilhHVG Law LLPDLA PiperHouthoffNysingh
Comité van Aanbeveling
Inloggenclose