Lijst JSVU en Medezeggenschap

Faculteitsraad en Opleidingscommissies

De medezeggenschapsorganen van het departement Rechtsgeleerdheid bestaan uit de Faculteitsraad, de Opleidingscommissie Bachelor en de Opleidingscommissie Master. 

De faculteitsraad van Recht, Economie, Bestuur en Organisatie bestaat uit 10 personeelsleden en 10 studenten, waarvan 4 rechtenstudenten. De faculteitsraad is betrokken bij de besluitvorming door het faculteitsbestuur. De faculteitsraad heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. Dat betekent dat de raad invloed kan uitoefenen op alle belangrijke plannen van het departement Rechtsgeleerdheid en de faculteit REBO. 

De opleidingscommissies zijn overleg- en adviesorganen omtrent verschillende onderwijsaangelegenheden van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Zij houden zich onder andere bezig met cursusevaluaties en hebben als belangrijkste taak het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. 

Heb jij een specifieke vraag, klacht of opmerking voor de opleidingscommissies? Stuur dan een e-mail naar ocbachelor.rechten@uu.nl of ocmasters.rechten@uu.nl.

Ben jij geïnteresseerd en wil je op de hoogte worden gehouden door de studentgeleding van deze organen? Like dan de Facebookpagina 'Medezeggenschap Studentgeleding Rechtsgeleerdheid UU'!

Pels RijckenHVG LawAKD Dirkzwager
Privacy CompanyNorton Rose FulbrightNautaDutihlEIFFEL DLA PiperBaker McKenzieVan DoorneWintertalingA&O Shearman
Medezeggenschap
Inloggenclose